Koninklijke Sint-Stanislasspeelschaar

Play In 2016

Opgelet...

 Alle aanwezigheden voor de repetities én voor het middagmaal moeten bevestigd worden in de Doodles die je per mail ontving.  Vergeet dat niet!

Harmonie

In de krokusvakantie houden we op maandag 8 februari een volledige repetitiedag als extra voorbereiding op ons Lenteconcert.  We maken er zoals ieder jaar een plezant dagje muziek van!  In de voormiddag repeteren we partieel per instrumentengroep.  's Middags eten we allemaal samen in de eetzaal van het Sint-Janscollege.  In de namiddag houden we een algemene repetitie met alle instrumenten samen onder leiding van dirigent Tom Hondeghem.

Alle muzikanten zijn om 08u.45 aanwezig in het muzieklokaal E103 zodat we stipt om negen uur met de partiële repetities kunnen starten.  Voor deze repetities hebben we voor iedere instrumentengroep een externe instructeur uitgenodigd.  We repeteren partieel van 09u.00 tot 12u.00, met een korte drankpauze om 10u.30.

instrument instructeur lokaal
     
klarinet + hobo Tom Collier E102
dwarsfluit Dominiek Orroi E002 
saxofoon Hélène Struye E001
trompet Noël Boussemaere feestzaal

De instrumentengroep hoorn, trombone, euphonium, bas komt repeteren op zaterdagvoormiddag 13 februari.  Zie hieronder.

Om 12u.00 komt iedereen naar de eetzaal voor het middagmaal.  We voorzien natuurlijk weer... iets lekkers!  En ja, er zal een dessert zijn!  Deze middagpauze duurt tot 13u.15.

Om 13u.15 gaan we dan naar de muziekklas voor een algemene repetitie van 13u.30 tot 15u.30 onder leiding van dirigent Tom Hondeghem.  Deze repetitiedag eindigt dus om 15u.30.

Trommelkorps

Het trommelkorps repeteert niet op maandag 8 februari. Zij repeteren op andere tijdstippen.  Maar...  Zij mogen natuurlijk wel komen eten op de Play In!  Om te weten hoeveel eten er moet klaargemaakt worden, moeten zij ook in de Doodle laten weten of ze die dag komen eten.  

datum uur instrument instructeur lokaal
         
vrijdag 29 januari 16u.15 - 18u.15 trommelkorps Siem Buseyne muzieklokaal
zaterdag 6 februari 10u.00 - 12u.00 concertslagwerk Siem Buseyne muzieklokaal

Uitwijkdatum

Wie er op maandag 8 februari écht niet kan bij zijn, wordt gevraagd om naar de repetitie op zaterdag 13 februari (laatste zaterdag van de krokusvakantie) te komen van 09u.00 tot 12u.00.  Deze repetitievoormiddag gaat door onder leiding van onze dirigente Charlotte Persyn in lokaal E001.

De instrumentengroep hoorn, trombone, euphonium, bas komt die voormiddag ook repeteren onder leiding van muziekleraar Jean-Marie Tahon in de muziekklas.

Afdrukken E-mail