Koninklijke Sint-Stanislasspeelschaar

Nieuwe muzikant

Bij het begin van het nieuwe schooljaar beslissen ieder jaar opnieuw een tiental jongens en meisjes om ook lid te worden van de Speelschaar. Op die manier worden onze gelederen terug wat aangevuld nadat de zesdejaarsmuzikanten eind juni het college én de Speelschaar verlaten hebben. De laatste jaren blijft de balans mooi in evenwicht, meer zelfs... De voorbije jaren ging ons ledenaantal in licht stijgende lijn!

In het Sint-Janscollege krijgen alle eerstejaars in de eerste twee weken van september een kort klasbezoek met wat uitleg over de Speelschaar. In het VTI en het OLVI krijgen de eerstejaarsleerlingen een brief mee naar huis waarin de Speelschaar wordt voorgesteld.

Als het ook bij jou kriebelt, moet je absoluut de stap zetten! Samen muziek maken, is heel plezant!

Wie muziekschool volgt, kan vanaf niveau M1 (soms L4) onmiddellijk aansluiten bij de wekelijkse repetitie op woensdagmiddag van 12u.30 tot 14u.00 in het ruime muzieklokaal E103 van het St.-Janscollege.  Je kunt in de eetzaal van het college eerst jouw picknick opeten, een broodje bestellen of een warme maaltijd reserveren. Een broodje bestellen kan de dag zelf nog tot 10u.00. Een warme maaltijd reserveren moet één week op voorhand gebeuren. Meestal zitten we daar met een twintigtal muzikanten samen te eten. Best gezellig!

Wie geen muziekschool volgt, kan toetreden tot het trommelkorps. Daarvoor moet je geen muziekpartituur kunnen lezen. Je wordt opgeleid door onze eigen trominstructeurs Emiel Creus en Roeland Vancraeynest, wekelijks op maandag-, dinsdag, donderdag- of vrijdagmiddag van 12u.30 tot 13u.00 in de ruime muziekklas E103 van het St.-Janscollege.  Af en toe komt voormalig trominstructeur Siem Buseyne nog even terug voor een extra tromrepetitie.

Het kriebelt nog altijd? Of je bent gewoon nieuwsgierig? ... Meld je gerust eens bij één van de volgende leerkrachten: Renaat Devos of Rik Verghote in het Sint-Janscollege, Hélène Struye in het VTI of Stijn Tahon in het OLVI. Of kom gewoon eens naar een repetitie! Wij helpen je graag verder op weg!  Je mag altijd vrijblijvend enkele repetities bijwonen.

Kom maar eens af! En breng jouw instrument mee!

Afdrukken E-mail