Koninklijke Sint-Stanislasspeelschaar

Trommelkorps

Het trommelkorps maakt al vanin het begin deel uit van de St.-Stanislasspeelschaar.  Tot voor enkele jaren hoorde daar een klaroenenkorps bij o.l.v. instructeur Noël Boussemaere.  Door een gebrek aan kandidaat-klaroenblazers hebben we dit korps jammer genoeg moeten opdoeken.  Els en Ward Boeraeve waren zowat...  "de laatsten der Mohicanen"!

Tot juni 2009 werden de trommelaars opgeleid door instructeur Leo Lozie.  Het trommelkorps oefende in die tijd wekelijks over de middag op school.  Naar aanleiding van sommige optredens werden er af en toe speciale repetities ingelast.  Met het pensioen van Leo Lozie verdwenen in het schooljaar 2009-2010 de wekelijkse repetities.  Leo kwam wel af en toe een tromrepetitie brengen in functie van de optredens.

Na dit overgangsjaar werden twee enthousiaste trommelaars, Tim Orroi en Xander Feys, vanaf september 2010 bereid gevonden om de wekelijkse tromrepetities terug in te voeren!  Zij namen hiervoor zelf het initiatief.  Samen verzorgden zij wekelijks twee repetities over de middag.  Op dinsdag- en donderdagmiddag werd er van 12u.30 tot 13u.00 geoefend in de muziekklas E103.

De tandem Orroi-Feys nam alvast een stevige start!  Tim schreef nieuwe stapmarsen en leerde de ritmes aan.  Xander concentreerde zich op de techniek en de houding van de trommelaars.

Met het afstuderen van Tim en Xander eind juni 2012 verdwenen zij als instructeurs uit onze gelederen. In september 2012 namen Siem Buseyne en Peter-Jan Grimmelprez de fakkel over en zo was de toekomst van ons trommelkorps opnieuw verzekerd!  Ook zij repeteerden tijdens de week verschillende keren over de middag.

Sedert september 2013 (met afstuderen van Peterjan) stond Siem Buseyne er alleen voor, maar dat bleek geen probleem te zijn.  Heel gedreven leidde hij wekelijks tot soms viermaal toe de repetities met vaste hand.  Op maandag- en donderdagmiddag repeteren de niuewe trommelaars.  Op dinsdag- en vrijdagmiddag komen de anciens samen.

Op voorstel van Siem werd sedert het schooljaar 2013-2014 uitgekeken naar een grondige vernieuwing van het arsenaal trommen.  Na het vinden van voldoende financiële middelen via subsidies en mecenaat werd nog tegen het einde van datzelfde schooljaar een bestelling van 20 nieuwe trommen en twee bastrommen geplaatst bij muziekhandel Drums & Co.  Grote vernieuwing hierbij was het invoeren van draagharnassesn ter vervanging van de oude draagriemen.

De vernieuwing van de trommen werd vooral mogelijk gemaakt door een stevige financiële inbreng van Cera Holding onder de vorm van en projectsubsidiëring.  

Sedert september 2015 hebben Tim Vandenberghe en Kevin Vanspranghe de leiding van het trommelkorps overgenomen.  Zij volgen Siem op als nieuwe trominstructeurs.  Siem studeert ondertussen verder in Gent.  Hij koos voor een opleiding bachelor secundair onderwijs met de vakken Frans én... muzikale opvoeding.  Daarnaast volgt hij ook een cursus muziekdirectie.  Iemand om verder in het oog te houden...

Afdrukken E-mail